Đặt Tour 24/24 - 0462.82.88.11
Tour trong nước - 0462.82.88.33
Tour nước ngoài - 0462.82.88.33
Free and Easy - 0462.82.88.22
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Khách Online: 5
Tổng số truy cập: 2241011
Vé tàu hỏa
Vé tàu Tết Ất Mùi 2015: Kế hoạch chạy tàu khách Thống nhất
Vé tàu Tết Ất Mùi 2015 sẽ chính thức bán vé từ ngày 10/10/2015, xin quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: vietmountaintravel@gmail.com hoặc số điện thoại dưới đây:
 
Số điện thoại đặt vé Tết: 0462.82.88.22 - 0912.67.18.19

 KẾ HOẠCH PHỤC VỤ HÀNH KHÁCH TẾT GIÁP NGỌ NĂM 2014
 
I- KẾ HOẠCH CHẠY TÀU THỐNG NHẤT:
TÀU ĐI
Chiều Hà Nội-Sài Gòn
TÀU VỀ
Chiều Sài Gòn - Hà Nội
LỊCH CHẠY TRƯỚC TẾT LỊCH CHẠY SAU TẾT
MÁC TÀU GIỜ
ĐI
GIỜ
ĐẾN
MÁC TÀU GIỜ
ĐI
GIỜ
ĐẾN
SE1 19h00 3h45 SE2 19h00 3h51 Chạy bình thường hàng ngày Chạy bình thường hàng ngày
SE3 23h00 4h30 SE4 23h00 4h30 Chạy bình thường hàng ngày Chạy bình thường hàng ngày
SE5 9h00 18h37 SE6 9h00 19h26 Chạy bình thường hàng ngày Chạy bình thường hàng ngày
SE7 6h15 15h11 SE8 6h25 15h07 Chạy bình thường hàng ngày Chạy bình thường hàng ngày
SE9 HNội
21h40
 
Đ.Hới
10h24
 
N.Trang
6h06
 
Sài Gòn
14h44
 
SE10 N.Trang
7h37
 
S.Gòn
21h50
 
HNội
14h43
 
Đ.Hới
3h05
 
Tàu SE9 chạy từ 20/1 đến hết ngày 27/01/2014(Tức ngày 20 đến 27 tháng Chạp năm Quý Tỵ), tàuSE10 chạy từ 22/01 đến hết ngày 29/01/2014 từ Hà Nội đến Nha Trang và ngược lại. Riêng ngày 19/01/2014 không có tàu SE9. Tàu SE9 chạy các ngày 17, 18/01/2014 từ Hà Nội đến Sài Gòn. Tàu SE10 chạy các ngày 19, 20/01/2014 từ Sài Gòn đến Hà Nội. Tàu SE9 chạy từ ngày 05/02 đến ngày 16/02/2014, tàu SE10 chạy từ ngày 03/02 đến14/02/2014 từ Đồng Hới đến Sài Gòn và ngược lại.  
SE11 Vinh
6h28
Sài Gòn
17h58
SE12 Sài Gòn
23h30
Vinh
9h44
Tàu SE11 chạy từ ngày 17/01 đến hết ngày 31/01/2014 (Tức ngày 17 tháng Chạp năm Quý Tỵ đến mùng 1 tháng Giêng năm Giáp Ngọ), tàu SE12 chạy từ 17/01 đến hết ngày 28/01/2014 từ Vinh đến Sài Gòn và ngược lại. Các ngày 28, 29/01/2014 không có tàu SE11. Riêng các ngày 17 và 18/01/2014 tàu SE11 xuất phát tại Hà Nội. Tàu SE11/12 chạy từ ngày 03/02 đến hết ngày 16/02/2014 (tức từ ngày 04 đến hết ngày 17 tháng Giêng năm Giáp Ngọ) từ Vinh đến Sài Gòn và ngược lại.
 
SE13 8h25 2h10 SE14 8h30 2h08 Chạy từ ngày 17/01 đến hết ngày 29/01/2014 (Tức ngày 17 đến hết ngày 29 tháng Chạp năm Quý Tỵ). Tàu SE13/14 chạy từ ngày 05/02 đến hết ngày 17/02/2014 (tức từ ngày 06 đến hết ngày 18 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).
SE15 Vinh
17h30
Sài Gòn
5h40
SE16 Sài Gòn
10h00
Vinh
20h59
SE15 chạy từ ngày 17/01 đến hết 30/01/2014 (Tức từ 17 đến 30 tháng Chạp năm Quý Tỵ), tàu SE16 chạy từ ngày 18/01 đến hết ngày 29/01/2014 từ Vinh đến Sài Gòn và ngược lại. Riêng các ngày 17 và 18/01/2014 tàu SE15 xuất phát tại Hà Nội.  Các ngày 28 và 29/01/2014 không có tàu SE15. Tàu SE15/16 chạy từ ngày 03/02 đến hết ngày 16/02/2014 (tức từ ngày 04 đến hết ngày 17 tháng Giêng năm Giáp Ngọ) từ Vinh đến Sài Gòn và ngược lại.
SE17 12h40 7h30 SE18 11h50 5h20 Chạy từ ngày 18/1/2014 đến hết ngày 28/01/2014 (Từ ngày 18 đến 28 tháng Chạp năm Quý Tỵ). Riêng ngày 19/01/2014 không có SE17/18. Tàu SE17/18 chạy từ ngày 04/02 đến hết ngày 15/02/2014 (tức từ ngày 05 đến hết ngày 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).
TN3 13h50 8h15 TN4 14h10 8h00 TN3 chạy từ ngày 17/01 đến hết ngày 28/01/2014 (Tức từ 17 đến 28 tháng Chạp năm Quý Tỵ). Tàu TN3 xuất phát ngày 26/01/2014 đến Đà Nẵng là ga cuối cùng. Tàu TN4 chạy từ ngày 17/01 đến hết ngày 27/01/2014. Tàu TN3/4 chạy lại từ ngày 02/02 đến hết ngày 17/02/2014 (tức từ 03 đến hết 18 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).
TN5 15h40 10h32 TN6 15h45 9h28 TN5 chạy từ ngày 17/01 đến hết ngày 30/01/2014 (Tức ngày 17 đến 30 tháng Chạp năm Quý Tỵ). Riêng các ngày 18/01 và 29/01/2014 không có tàu TN5. Tàu TN5 ngày 27/01/2014 đến Đà Nẵng là ga cuối cùng. Tàu TN6 chạy từ ngày 18/01/2014 đến hết ngày 28/01/2014. Tàu TN5/6 chạy lại từ ngày 03/02 đến hết ngày 18/02/2014 (tức từ ngày 04 đến hết ngày 19 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).
 
TN7 20h40 13h49 TN8 20h30 13h45  
Chạy từ ngày 
17/01 đến hết ngày 28/01/2014 (Tức ngày 17 đến 28 tháng Chạp năm Quý Tỵ).
 
Tàu TN7/8 chạy lại từ ngày 04/02 đến hết ngày 15/02/2014 (tức từ ngày 05 đến hết ngày 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).
TN17 13h15 3h05 TN18 13h15 3h01 Chạy bình thường hàng ngày Chạy bình thường hàng ngày
TN21 Thanh Hóa
13h40
Sài Gòn
2h34
TN22 Sài Gòn
16h20
Thanh Hóa
6h20
Tàu TN21 chạy từ 18/01 đến hết 29/01/2014 (tức ngày 18 đến 29 tháng Chạp năm Quý Tỵ), tàu TN22 chạy từ ngày 18/01 đến hết ngày 28/01/2014 (tức từ ngày 18 đến hết 28 tháng Chạp năm Quý Tỵ) từ Thanh Hóa đến Sài Gòn và ngược lại. Riêng ngày 19/01/2014 không có tàu TN21. Tàu TN21 chạy từ ngày 03/02 đến hết ngày 15/02/2014. Tàu TN22 chạy từ ngày  05/02/2014đến hết ngày17/02/2014.
      SE24 Đà Nẵng
16h00
Hà Nội
13h05
Chạy các ngày 27 và 28/01/2014 (Tức 27, 28 tháng Chạp năm Quý Tỵ) từ Đà Nẵng đến Hà Nội. Sau Tết không chạy.

Ghi chú: Các tàu SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, TN17/18 chạy bình thường trong các ngày nghỉ Tết từ 30/01 đến 02/02/2014 (Tức 30, 1, 2, 3 Tết).

II- QUY ĐỊNH TRONG CÔNG TÁC BÁN VÉ TÀU THỐNG NHẤT:
1. Từ ngày 01/10/2013 bán vé 05 đôi tàu Thống Nhất chính (gồm SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, TN17/18) chạy từ ngày 14/01 đến 19/01/2014. Từ ngày 10/10/2013 bán vé rộng rãi tất cả các tàu Thống Nhất chạy trong dịp Tết 2014.
2. Tổ chức nhiều phương thức bán vé:
Bán vé tại ga (ga A đường Lê Duẩn, ga B đường Trần Quý Cáp, trạm Long Biên). Tổ chức bán vé khứ hồi chiều Sài Gòn – Hà Nội; Bán vé tại các Đại lý bán vé tàu hỏa; Bán vé lưu động tại các cơ quan, đơn vị có nhu cầu; Bán vé qua tin nhắn SMS; Bán vé qua điện thoại đưa vé đến tận nhà miễn phí trong phạm vi dưới 
7Km qua số điện thoại 0462.82.88.22.
3. Đối với các đoàn tàu Thống Nhất số chẵn chạy trong thời gian cao điểm trước Tết từ ngày 20/01/2014 đến hết ngày 29/01/2014 (tức từ ngày 20 tháng Chạp đến hết ngày 29 tháng Chạp năm Quý Tỵ) và các đoàn tàu số lẻ chạy trong thời gian cao điểm sau Tết từ ngày 03/02/2014 đến hết ngày 15/02/2014 (tức từ ngày mồng 4 đến 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ), ĐSVN quy định như sau:
+ Hành khách có nhu cầu trả lại vé, đổi vé phải trả trước giờ tàu chạy ít nhất 
10 giờ và mức khấu trừ là 30% tiền vé.
+ Không áp dụng giảm giá cho các tập thể đi tàu trong thời gian cao điểm này.
+ Tổ chức chuyển đổi giường tầng 1 toa xe nằm điều hòa khoang 4 giường (Mỗi giường tầng 1 được bán thành 3 vé ghế ngồi), giá vé được tính bằng giá vé ngồi mềm tương ứng.
+ Tổ chức bán vé ghế phụ, giá vé ghế phụ bằng 
80% giá vé thấp nhất đoàn tàu. Hành khách mua vé ghế phụ được bố trí ngồi bằng ghế nhựa.
+ Trong dịp cao điểm này, Đường sắt không tổ chức bán vé bổ sung, nối chặng cho hành khách trên tàu, hành khách phải có vé đi tàu hợp lệ mới được vào ga lên tàu. 

4. Đối với các đoàn tàu Thống Nhất chiều Sài Gòn – Hà Nội chạy trong thời gian cao điểm trước Tết từ ngày 20/01/2014 đến hết ngày 29/01/2014 (tức từ ngày 20 tháng Chạp đến hết ngày 29 tháng Chạp năm Quý Tỵ): Khi mua vé có ga đi thuộc các ga từ Sài Gòn đến Nha Trang đồng thời có ga đến thuộc các ga từ Nha Trang đến Hà Nội, hành khách phải xuất trình CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh (được pháp luật công nhận).
5. Hành khách mua vé đi tàu Thống Nhất số chẵn xuất phát tại Sài Gòn từ ngày 20/01 đến hết ngày 29/01/2014 (tức từ ngày 20 đến hết ngày 29 tháng Chạp năm Quý Tỵ) và các tàu Thống Nhất số lẻ xuất phát tại Hà Nội từ ngày 03/02 đến hết ngày 15/02/2014 (tức từ ngày mồng 4 đến 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ) chỉ được mua tối đa 4 vé cho một lần mua, mua nhiều hơn 5 vé liên hệ Lãnh đạo Đội vé để giải quyết.

III- QUY ĐỊNH TRONG CÔNG TÁC BÁN VÉ TÀU ĐỊA PHƯƠNG:
1. Thời gian cao điểm Tết đối với các tàu Địa phương được quy định như sau:
+ Trước Tết: Kể từ 0h00 ngày 
20/01 đến hết ngày 29/01/2014 (Từ 20 đến 29 tháng Chạp năm Quý Tỵ).
+ Sau Tết: Kể từ 0h00 ngày 
03/02 đến hết ngày 15/02/2014 (Từ 04 đến 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).
2. Việc giảm giá vé, trả lại vé, đổi vé với tàu khách Địa phương trong thời gian cao điểm như sau:
+ Không áp dụng giảm giá đối với các tập thể.
+ Tập thể, cá nhân mua vé loại chỗ giường nằm điều hòa không khí của các tàu tuyến Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội - VInh không đi tàu trả lại vé, đổi vé phải chịu mức khấu trừ là 30% tiền vé.
+ Hành khách mua vé hành lý xe máy trong thời gian cao điểm nói trên nếu không đi tàu trả lại vé phải chịu khấu trừ 
20% tiền vé.
3. Hành khách mua vé đi tàu Địa phương chạy trong thời gian từ 20/01 đến 15/02/2014 (tức 20 tháng chạp năm Quý Tỵ đến 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ) chỉ được mua tối đa 4 vé cho một lần mua, mua nhiều hơn 5 vé liên hệ Lãnh đạo Đội vé để giải quyết.
 

Số điện thoại đặt vé Tết: 0462.82.88.22 - 0912.67.18.19
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Kỳ thú chuyến du hành vòng quanh thế giới bằng tàu hỏa (01/08/2014)
Vé tàu sẽ được bán qua mạng (01/08/2014)
KHÁCH SẠN THEO THÀNH PHỐ